داکت اسپلیت های راتا

سیستم تهویه مطبوع انبساط مستقیم راتا به گونه‌ای طراحی شده است كه سرمایش و گرمایش آپارتمان را تامین نماید. انتقال انرژی از طریق هوا، گاز، آب و یا تركیبی از اینها در داخل ساختمان، انعطاف‌پذیری بالایی را جهت نصب متناسب با فضاهای موجود در ساختمان ایجاد كرده است. همچنین برای فضاهایی كه مشكل نصب كانال دارند، راهكاری برای حذف كانال ارایه می‌كند. اجزای اصلی هر سیستم انبساط مستقیم عبارتند از یونیت داخلی، یونیت خارجی و سیستم كنترل