پروژه ها

مجتمع تجارت اطلس تبریز
شهر: تبریز
كاربری ساختمان: تجاری اداری
دهکده تجاری تفریحی پلاتینیوم
شهر: تهران
كاربری ساختمان: تفریحی، فرهنگی تجاری
بازار بزرگ چارسو
شهر: تهران
كاربری ساختمان: تجاری، تفریحی
مجتمع مگاپارس
شهر: تهران
كاربری ساختمان: تجاری، تفریحی اداری
مجتمع اطلس مال
شهر: تهران
كاربری ساختمان: تجاری، تفریحی اداری
نمایشگاه بین‌المللی اصفهان
شهر: تهران
كاربری ساختمان: تجاری
استادیوم امام رضا
شهر: مشهد
كاربری ساختمان: مجموعه ورزشی
مرکز تجاری اپال
شهر: تهران
كاربری ساختمان: اداری - تجاری
برج های مسکونی المپیک
شهر: تهران
كاربری ساختمان: مسکونی