فایل سه بعدی محصولات

فن کویل مدل RT CFC 0202
فرمت: .OBJ
حجم فایل: 1.9 مگابایت
دریافت فایل
فن کویل مدل RT CFC 0302
فرمت: .OBJ
حجم فایل: 1.9 مگابایت
دریافت فایل
فن کویل مدل RT CFC 0402
فرمت: .OBJ
حجم فایل: 1.9 مگابایت
دریافت فایل
فن کویل مدل RT CFC 0602
فرمت: .OBJ
حجم فایل: 1.9 مگابایت
دریافت فایل
فن کویل مدل RT CFC 0802
فرمت: .OBJ
حجم فایل: 1.9 مگابایت
دریافت فایل
چیلر تراکمی هواخنک 10 تن
فرمت: .OBJ
حجم فایل13.5.9 مگابایت
دریافت فایل
بویلر چگالشی از 100 تا 200 کیلووات
فرمت: .OBJ
حجم فایل 7.9 مگابایت
دریافت فایل
بویلر چگالشی از 340 تا 550 کیلووات
فرمت: .OBJ
حجم فایل 7.7 مگابایت
دریافت فایل